Η PERFORMANCE Technologies Α.Ε., ιδρύθηκε το 1993 και  είναι ελληνική εταιρεία πληροφορικής με εξειδίκευση στην παροχή λύσεων και υπηρεσιών υποστήριξης έργων πληροφορικής που συμβάλλουν αφενός στην επίτευξη του συνεχούς επιχειρείν (Business Continuity) και αφ’ ετέρου στην συμπίεση του κόστους λειτουργίας του ΙΤ. Αποστολή της PERFORMANCE Technologies είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής με έμφαση στις λύσεις αποθήκευσης, ασφάλειας δεδομένων και μηχανογραφικών υποδομών, ενώ ένας από τους πρωτογενής στόχους της είναι η ολοένα και επιτυχής πρόσθεση αξίας τόσο σε προϊόντα, όσο και σε υπηρεσίες που επιφέρουν  επιχειρησιακή  υψηλή και λειτουργική διαθεσιμότητα.  Παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες υποστήριξης η PERFORMANCE Technologies A.E. τοποθετείται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής με εξειδίκευση στο χώρο της δικτυακής αποθήκευσης, ασφάλειας δεδομένων και υλοποίησης μηχανογραφικών υποδομών.

Η Εταιρία λειτουργεί με διαδικασίες ποιότητας, πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008 και διαδικασίες ασφάλειας και επιχειρηματικής συνέχειας πιστοποιημένες κατά ISO 27001:2005. Έχει ισχυρό, αναγνωρίσιμο brand, κατέχοντας ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στον τομέα εξειδίκευσής της, και ισχυρές επιχειρηματικές συνεργασίες με διεθνείς οίκους πληροφορικής. Δραστηριοποιείται σε τομείς πληροφορικής που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση ακόμα και σε περίοδο οικονομικής ύφεσης.

Η PERFORMANCE παρέχει ολοκληρωµένες Λύσεις και Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης, Υλοποίησης και Υποστήριξης έργων που προάγουν την επιχειρηµατική συνέχεια, την ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων καθώς και τη δραστική µείωση του λειτουργικού κόστους που σχετίζεται µε τη χρήση της Πληροφορικής από επιχειρήσεις και οργανισµούς κάθε µεγέθους. Η πολύχρονη εµπειρία και η τεχνογνωσία της Performance Technologies ενδυναµώνουν τη θέση της στην ελληνική αγορά και την καθιστούν στρατηγικό συνεργάτη, που ανταποκρίνεται άµεσα και πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

Οι λύσεις της PERFORMANCE περιλαµβάνουν Virtualization, Private and Public Cloud, Systems Infrastructure, Storage Systems, Backup Software, Security solutions, Data Protection, Data Replication, Disaster Recovery, IT consolidation/transformation/re-platforming, IT Systems & Service Management, IT Automation, Enterprise Asset Management, Business Process Management, Mobile Device  Management & Mobile Engagement.