Η ομάδα των εισηγητών αποτελείται από νομικούς, συμβούλους management, ειδικούς στην ασφάλεια πληροφοριών, ΙΤ experts, οι οποίοι καλύπτοντας όλες τις οπτικές της προστασίας δεδομένων, σας προσφέρουν αξιόπιστες απαντήσεις και έξυπνες λύσεις στα ζητήματα που σας απασχολούν. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Λευτέρης Νταντούμης: IT Governance Consultant. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, κάτοχος μεταπτυχιακού στην μικροηλεκτρονική. Πιστοποιημένος CIPP/E και DPO Executive, Integrated Maritime Auditor. Εμπειρία ως IT Systems Administrator, Υπεύθυνος Ποιότητας, Project Manager σε πάνω από 70 έργα GDPR.

Ελισάβετ Κομνηνού: IT Governance Consultant. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, κάτοχος MBA-TQM με ειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Πιστοποιημένη CIPP/E και DPO Executive. Εμπειρία ως project manager σε έργα συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR 679/2016 και παροχής υπηρεσιών DPO στον κλάδο της εξυπηρέτησης πελατών.

Χαράλαμπος Παπαλελούδης: IT Governance Consultant. Πτυχιούχος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πιστοποιημένος ISO 27001 Lead Auditor. Εμπειρία ως consulting manager στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, με ειδίκευση στη στρατηγική αναδιοργάνωση οργανισμών, στην αποτύπωση και στον ανασχεδιασμό διαδικασιών καθώς και στην επιχειρησιακή συνέχεια.

Ανδρέας Βενιέρης:  ΙΤ Covernance Consultant. Πτυχιούχος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην επιστήμη των υπολογιστών από το πανεπιστήμιο του Λονδίνου με ειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη. Πιστοποιημένος DPO Executive. Εμπειρία πάνω από 15 χρόνια στη διαχείριση, διακυβέρνηση και στην υλοποίηση έργων Πληροφορικής καθώς και στην ολοκληρωμένη ασφάλεια Πληροφοριών Συστημάτων.

Χριστίνα Παναγουλέα: Δικηγόρος Αθηνών, Ll.M. & διδακτορική διατριβή από το University of Muenster, Γερμανίας. Εξειδικεύεται επί χρόνια στο δίκαιο προστασίας της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων, διανοητικής ιδιοκτησίας και στο δίκαιο Ανταγωνισμού.

Δημήτρης Πέππας: Project Manager Officer στην Performance Technologies, Μηχανικός Ηλεκτρολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Business Innovation Technology, AIT. Εμπειρία πάνω από 20 χρόνια στην πληροφορική. Υπεύθυνος ISO 27001.