Η ομάδα των εισηγητών αποτελείται από νομικούς, συμβούλους management, ειδικούς στην ασφάλεια πληροφοριών, ΙΤ experts, οι οποίοι καλύπτοντας όλες τις οπτικές της προστασίας δεδομένων, σας προσφέρουν αξιόπιστες απαντήσεις και έξυπνες λύσεις στα ζητήματα που σας απασχολούν. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Παναγιώτης Αναστασάκης: Ιδρυτής της εταιρείας PRIORITY από το 1995. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαχείριση Ολικής Ποιότητας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Mέλος του διεθνούς μητρώου επιθεωρητών IRCA. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας και διοίκησης επιχειρήσεων.

Κατερίνα Ζερβονικολάκη: Software Sales Engineer στην Performance Technologies με εξειδίκευση σε λύσεις λογισμικού για τη διαχείριση, την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων.

Ελισάβετ Κομνηνού, IT Governance Consultant. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, κάτοχος MBA-TQM με ειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Πιστοποιημένη CIPP/E και DPO Executive. Εμπειρία ως project manager σε έργα συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR 679/2016 και παροχής υπηρεσιών DPO στον κλάδο της εξυπηρέτησης πελατών.

Παναγιώτης Μαστρογιάννης: IT Manager, Distributed Systems στη New SIA Greece. Στέλεχος με εμπειρία 15 ετών σε πολυεθνική εταιρία με εξειδίκευση στην υλοποίηση και επίβλεψη λύσεων πληροφορικής και ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμόρφωση, τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια πληροφοριών.

Κατερίνα Ματσάκου: IT Governance Consultant. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος MSc Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΕΜΠ και Πανεπιστήμιου Πατρών. Πιστοποιημένη Lead Auditor κατά ISO 27001. Εμπειρία ως IT Systems Administrator στο χώρο της ναυτιλίας και σε έργα ασφάλειας πληροφοριών.

Λευτέρης Νταντούμης: IT Governance Consultant. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, κάτοχος μεταπτυχιακού στην μικροηλεκτρονική. Πιστοποιημένος CIPP/E και DPO Executive, Integrated Maritime Auditor. Εμπειρία ως IT Systems Administrator, Υπεύθυνος Ποιότητας, Project Manager σε πάνω από 70 έργα GDPR.

Μαγδαλένα Παβλικόβσκα: ΙΤ Covernance Consultant. Δικηγόρος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος ΜΔΕ του Παντείου Πανεπιστημίου στο Δίκαιο Επιχειρήσεων. Πιστοποιημένη DPO Executive. Εμπειρία ως νομικός σύμβουλος σε ζητήματα δικαίου προσωπικών δεδομένων και εμπορικού δικαίου σε πλείστες υποθέσεις δικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Χριστίνα Παναγουλέα: Δικηγόρος Αθηνών, Ll.M. & διδακτορική διατριβή από το University of Muenster, Γερμανίας. Εξειδικεύεται επί χρόνια στο δίκαιο προστασίας της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων, διανοητικής ιδιοκτησίας και στο δίκαιο Ανταγωνισμού.